Vanaf omstreeks half mei tot half juli ruimt de gemeente nesten van de eikenprocessierups op.

Eikenprocessierups

Dat doet de gemeente:

  • Alléén in de bebouwde kom.
  • Op locaties waar veel kinderen en/of volwassenen komen (de omgeving van scholen, speeltuintjes, sportvelden en winkels).

Wil je overlast van de eikenprocessierups melden? Dat kan via deze link(externe link). De gemeente beoordeelt vervolgens welke locaties prioriteit hebben bij het verwijderen.

De gemeente ruimt geen nesten op in het buitengebied of in uw tuin.  Kijk voor meer informatie op deze pagina.