Gemeente Bergen is bezig met het maaien van de bermen in het buitengebied.

Hierbij hanteert de gemeente een ecologisch bermbeheer. Dit houdt in dat de gemeente minder maait, meer in fasen maait en plaatselijk het maaisel afvoert. Hierdoor krijgen kruiden de kans om te groeien en te bloeien.

Meer biodiversiteit

In ecologisch beheerde bermen komen meer en verschillende kruiden en insecten voor. Dit is goed voor de biodiversiteit en zorgt voor aantrekkelijke bermen waar veel te zien en te beleven is. Deze bermen trekken bijvoorbeeld ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan, zoals de sluipvlieg.

Wat betekent dit voor u?

Maai de bermen naast akkers, weilanden, fietspaden en houtsingels niet zelf. U kunt hiermee namelijk het ecologisch bermbeheer verstoren. Heeft u last van één of meerdere bermen? Meld dit dan via de website van Reppido(externe link).

Meer weten?

Voor meer informatie over het ecologisch bermbeheer van Gemeente Bergen kijkt u op deze pagina. Hier vindt u ook een kaart, waarop u kunt zien wanneer op welke plekken in de gemeente wordt gemaaid.

Vragen of suggesties?

Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of stuur een e-mail.