Gemeente Bergen maait dit najaar de bermen langs de verharde buitenwegen.

Bij sommige bermen wordt het maaisel afgevoerd, bij andere bermen blijft het maaisel liggen. Waar het maaisel blijft liggen,  blijven ook de zaadjes van afgemaaide planten liggen.

Biodiversiteit

Zo blijft een deel van de bermen met kruiden en andere planten behouden. En daarmee een belangrijke leefomgeving voor insecten, vlinders en vogels. De biodiversiteit krijgt op die manier meer kans, er ontstaat op den duur een natuurlijk evenwicht wat ook gunstig is voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast zorgen de bloemen en kruiden voor een mooi stukje natuur in de bermen.

Dringend verzoek

We begrijpen het als u de berm bij uw woning, uw tuin maait. Wij verzoeken u echter dringend om de bermen langs akkers, weilanden, fietspaden en houtsingels niet te maaien. Deze vaak bloemrijke bermen hebben een recreatieve waarde én verhogen de biodiversiteit. Het is een waardevol stukje leefomgeving voor vogels, vlinders en kleine insecten. Daarnaast levert het ook een grote bijdrage aan de bestrijding van de eikenprocessierups omdat deze schuilgelegenheid bieden voor insecten die parasiteren op de eikenprocessierups.