Gemeente Bergen is in het kader van de verkeersveiligheid bezig met het maaien van de bermen langs de verharde buitenwegen.