Gemeente Bergen (L) werkt samen met onder andere verschillende veiligheidsorganisaties en alle Limburgse gemeenten om misstanden in het buitengebied tegen te gaan en de veiligheid te waarborgen. 

Samen sterk in Limburg

Deze brede handhavingssamenwerking die wordt gevormd door 39 partners wordt Samen Sterk In Limburg (SSIL) genoemd.

Samen Sterk In Limburg (SSIL) heeft als doel om misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. In het buitengebied komen heel veel vormen van criminaliteit voor. Denk bijvoorbeeld aan het dumpen van afval, stroperij of illegaal crossen.

Nieuw platform

Om de samenwerking verder te intensiveren is de website Samen Sterk In Limburg gelanceerd die een online vergaderlocatie vormt voor handhavers in het buitengebied, buitengewoon opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers. Dit platform gaat nog meer bijdragen aan één effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied van veiligheid.

De website Samen Sterk In Limburg heeft ook een openbaar deel voor (Lim)burgers waar allerhande informatie over natuurgebieden is te vinden en het samenwerkingsverband zelf. Ook krijgen burgers een handig overzicht waar en hoe zij melding kunnen maken van criminaliteit en overlast in het buitengebied.