Op 19 november nam wethouder Claudia Ponjee tijdens een digitaal Taalevenement een partnercertificaat in ontvangst. Dit geeft aan dat het Taalhuis erg blij is met de doorverwijzingen die het krijgt van de gemeente. Alleen samen met zijn partners kan het Taalhuis zorgen dat iedereen kan meedoen.

Gemeente Bergen is al jaren onderdeel van het Taalhuisnetwerk. Veel medewerkers weten hoe ze laaggeletterdheid kunnen herkennen en dat er een Taalhuis is. Hier kunnen mensen geholpen worden met het ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Ook zijn er acties om actief op zoek te gaan naar mensen die dergelijke hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een uitnodiging aan mensen met een uitkering voor een gesprek over de mogelijkheden van het Taalhuis. Mensen krijgen hulp bij lezen, schrijven of rekenen, maar ook met computervaardigheden.
In januari start weer een nieuwe training ‘In je kracht’. Dat is een empowerment-cursus waarin de deelnemers op zoek gaan naar hun dromen, wensen en vaardigheden en daarmee een plan maken voor hun toekomst.

Meer informatie over Taalhuis Bergen