Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind! Om dit officieel bekend te maken, doet u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

Hoe werkt het?

De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven:

 • de moeder
 • de juridische vader
 • de juridische moeder
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
 • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)
 • de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar (alleen als er niemand is die aangifte mag doen)

De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin.

Aanvragen Uittreksel BRP

U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte aanvragen. Dat kan digitaal met bijgevoegd formulier. Dat kan alleen met DigiD, omdat er een handtekening is vereist.

Het kan ook schriftelijk. Bij het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of info@bergen.nl, kunt u het betreffende formulier aanvragen. Dit formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen (dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versie).

U kunt ook naar het gemeentehuis komen. Graag dan wel een afspraak maken en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wat moet ik doen?

 • Doe aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen.
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd.
 • Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt)
 • akte van naamskeuze (als u die hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring mee van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting als de donor anoniem is.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Levenloos geboren kind

 • Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kind is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd, is hierbij niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een gewone geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
 • Als dit uw eerste kind is, mag u de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoeft u niet dezelfde achternaam te gebruiken.
 • U kunt uw kindje ook laten registreren in de BRP. Zo ziet u de naam van uw kindje terug in uw persoonlijke gegevens als u inlogt op MijnOverheid.nl.