• Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam van uw kind vast bij de gemeente.
  • De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.
  • Het is wettelijk verplicht om binnen 3 dagen aangifte te doen van de geboorte van uw kind. Dit doet u in de gemeente waar uw kind is geboren.
  • Als u van geslacht bent veranderd, kunt u dit laten aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Wilt u een overledenen begraven op een gemeentelijke begraafplaats? Dan doet u of uw uitvaartondernemer bij de gemeente een aanvraag voor een graf. 
  • Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de wegbeheerder.
  • Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent.
  • Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent.
  • Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht.
  • Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.