Provincie en Regio bereiken akkoord met Rijk over Regio Deal: 30 partners, 18 projecten en 58 miljoen aan investeringen.

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Vandaag heeft coördinerend Minister Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens wordt er samen met ruim 30 partners gestart met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro.

In februari werd bekend dat de regio Noord-Limburg in aanmerking komt voor één van de 14 Regio Deals, een regionaal stimuleringsprogramma van het ministerie van Landbouw. In totaal stelt het Kabinet voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar, een bedrag dat Provincie en Regio Noord-Limburg matchen en waar partners ook nog eens aanvullend op investeren. Een eerste uitvoeringsprogramma van de betrokken overheden en ruim 30 partners is vandaag gepresenteerd.

Overeenkomst voorzien van concreet programma

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan gestart worden met de uitvoering. Om de brede welvaart in Nederland te versterken werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Vanuit vijf thema’s wordt hieraan gewerkt.

Future farming

Binnen het thema “future farming” bundelen de Universiteit Maastricht, BASF Vegetable Seeds, Brightlands Campus Greenport Venlo en de betrokken overheden de krachten in een nieuw instituut. Het Brightlands Future Farming Institute is gericht op het ontwikkelen van groente- en fruitsoorten die gezonder zijn voor de mens én milieuvriendelijker geteeld worden. Om dit te onderzoeken worden ook R&D-kassen gebouwd. Het instituut wordt verder gehuisvest in Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo, dat medio 2021 gereed zal zijn. Een deel van deze infrastructuur zal ook ter beschikking komen voor het regionale bedrijfsleven om zo actief en innovatief samen werk te maken van een duurzame kringloopland- en tuinbouw in de regio.

Vitaal en gezond

Deze future farming ontwikkeling hangt nauw samen met het tweede thema “vitaal en gezond”, waarin het meer bewustmaken van jongeren (en hun ouders) over het belang van gezonde voeding en leefstijl door partners actief wordt uitgedragen. De stichting Gezondste Regio 2025 heeft hiervoor een meerjarenprogramma ontwikkeld en ook Brightlands en onderwijspartners ontwikkelen de komende jaren slimme innovaties op het gebied van voeding en gezondheid in praktijkomgevingen, zoals bijvoorbeeld de gezonde basisschool van de toekomst. Daarnaast bundelen 25 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg op basis van eerdere positieve pilot-resultaten de krachten, om via de werkwijze van Positieve Gezondheid hulpvragen die niet een medische achtergrond