Wat is het?

Als bedrijf, vereniging of school mag u een paar keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij u veel geluid maakt. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden bij een café;
  • een straatfeest samen met andere verenigingen;
  • een personeelsfeest met een band of dj;
  • een schooltoernooi.

Als u zo'n festiviteit wilt organiseren, meldt u dit bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • Omschrijving van activiteiten;
  • Datum en tijdstip;
  • Wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.);
  • Op welke tijd en plaats dit gebeurt.

Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Formulieren

Voor het melden van een festiviteit vult u het formulier 'Festiviteiten melding' in.