Zware regenval leidde in juli van dit jaar tot ernstig hoogwater in onder andere Limburg.

Foto Pierre Linssen

De onrust en schade waren groot. In onze regio was Veiligheidsregio Limburg-Noord verantwoordelijk voor de crisisaanpak. De veiligheidsregio werkte daarbij nauw samen met crisispartners als Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en talloze andere organisaties, die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hadden. Na het hoogwater zijn vanuit al deze partijen evaluaties gestart. De komende periode volgen de publicaties hiervan. Meer hierover leest u bij dit bericht.

Overleg met inwoners

Gemeente Bergen heeft overleg gevoerd met de betrokken dorpsraden, met getroffen inwoners en bewoners  van ‘onbeschermd buitengebied’ in de gemeente Bergen. Tijdens dat overleg kwamen diverse aandachtspunten naar voren, de gemeente is bezig met de uitwerking. Meer informatie daarover volgt de komende maanden.