Gemeente Bergen gaat dit jaar het subsidiebeleid evalueren. Samen met verenigingen, stichtingen, (ambtelijke) organisaties, gemeenteraad, bestuurders én inwoners bekijkt de gemeente hoe zij het subsidiebeleid het beste kan vormgeven.

Een gemeentelijke subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente aan de activiteiten van een vereniging, stichting of organisatie. In het subsidiebeleid van Gemeente Bergen staat onder andere aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om subsidie te krijgen en hoeveel subsidie die organisatie dan ontvangt.

Stand van zaken

Verenigingen, organisaties en inwoners konden in het voorjaar van 2022 hun mening geven over het subsidiebeleid van de gemeente middels een online vragenlijst. Ruim 80 mensen en organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De resultaten uit de vragenlijst worden momenteel nader bekeken.

Hoe verder?

Op basis van alle informatie die de gemeente ophaalt bij verenigingen, stichtingen, organisaties, gemeenteraad, bestuurders en inwoners, worden na de zomer drie mogelijkheden voor het subsidiebeleid uitgewerkt. De gemeenteraad besluit uiteindelijk welk subsidiebeleid zij het beste bij de gemeente vindt passen.