Wat is het?

Een gemeentelijke subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente aan de activiteiten van een vereniging, stichting of organisatie. In het subsidiebeleid van Gemeente Bergen staat onder andere aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om subsidie te krijgen en hoeveel subsidie die organisatie dan ontvangt.

Gemeente Bergen heeft het subsidiebeleid in 2022 geëvalueerd. Onderdeel van de evaluatie was een digitaal onderzoek onder verenigingen, organisaties en inwoners. Onder het kopje “Hoe werkt het?” vindt u hier meer informatie over.

In het voorjaar van 2023 heeft de gemeenteraad van Bergen het subsidiebeleid 2024 vastgesteld. Dit betekent dat het subsidiebeleid volgend jaar verandert. Op dit moment maken we nog gebruik van de "oude" subsidieregelingen en aanvraagformulieren. De nieuwe regelingen en formulieren zijn namelijk nog niet klaar. Om tegemoet te komen aan de verenigingen en organisaties, worden aanvragen die tussen 1 oktober en 31 december 2023 worden ingediend, toch in behandeling genomen. 

Hoe werkt het?

Resultaten enquête

In het voorjaar van 2022 heeft Gemeente Bergen twee digitale enquêtes uitgezet. Via deze vragenlijsten konden verenigingen, organisaties en inwoners hun mening geven over het subsidiebeleid van de gemeente. 60 organisaties en 24 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Bekijk de resultaten van de enquêtes hieronder.

Resultaten: inwoners 

Resultaten: verenigingen