Wat is het?

Een gemeentelijke subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente aan de activiteiten van een vereniging, stichting of organisatie. In het subsidiebeleid van Gemeente Bergen staat onder andere aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om subsidie te krijgen en hoeveel subsidie die organisatie dan ontvangt.

Gemeente Bergen is momenteel bezig met de evaluatie en actualisatie van het subsidiebeleid. Samen met verenigingen, stichtingen, (ambtelijke) organisaties, gemeenteraad, bestuurders én inwoners bekijkt de gemeente hoe zij het subsidiebeleid het beste kan vormgeven.

Hoe werkt het?

Resultaten enquête

In het voorjaar van 2022 heeft Gemeente Bergen twee digitale enquêtes uitgezet. Via deze vragenlijsten konden verenigingen, organisaties en inwoners hun mening geven over het subsidiebeleid van de gemeente. 60 organisaties en 24 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Bekijk de resultaten van de enquêtes hieronder.

Resultaten: inwoners 

Resultaten: verenigingen