Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen. Samen zorgen we voor een duurzame toekomst waarin het prettig wonen en werken is.

Wat is energieonafhankelijk?

Een gemeente is zelfvoorzienend, en dus energieonafhankelijk, als in de totale energiebehoefte binnen de gemeente wordt voorzien door opwekking met behulp van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente.

Waarom energieonafhankelijk?

Fossiele brandstoffen die we nodig hebben voor het opwekken van elektriciteit en gas, raken op. Duurzame alternatieven zijn hard nodig. Het is tijd om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame energiebronnen.

Gemeente Bergen wil niet alleen energieonafhankelijk worden omdat het verlangd wordt, maar ook omdat we de voordelen hiervan zien voor de gemeenschap. Voordelen op het gebied van werkgelegenheid, besteedbaar inkomen, milieu én gezondheid. Uiteindelijk profiteren we zo allemaal van VerduurSAMEN2030.

Initiatieven

Onderaan deze pagina vindt u informatie over enkele initiatieven van de gemeente en/of provincie. Kijk voor alle initiatieven op de website van VerduurSAMEN2030.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma, subsidies, andere financiële middelen en nog veel meer, kijk  op de website van VerduurSAMEN2030.

  • Tegen lagere rente kunt u bij Provincie Limburg een bedrag lenen om uw woning aan te passen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen.
  • Wat zijn de aandachtspunten bij het verduurzamen van mijn woning? Vraag een gratis woningscan aan of bekijk folders met handige tips.
  • Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Een grootschalig en robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines.