Provinciale stimuleringslening ‘Duurzaam Thuis’ 

Deze lening is bedoeld voor eigenaars-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning. Zij kunnen bij Provincie Limburg een laagrente lening aanvragen voor:

  • maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking;
  • het levensloopbestendig maken van de woning.

Aantrekkelijke rentepercentages

Er kan voor verschillende woningaanpassingen geld worden geleend tegen een aantrekkelijk rentetarief. Er geldt een vast rentetarief als er alleen duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden en een vast lager rentetarief als er ook levensloopbestendigheidsmaatregelen of asbestverwijdering worden toegepast. Daarnaast zijn de kosten voor het aansluiten op een warmtenet en de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) binnen een postcoderoosproject financierbaar.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Provincie Limburg.