Gemeente Bergen heeft 477 hectare grond gekocht van Provincie Limburg. Een deel van de grond ligt in het plangebied ‘De Groene Rivier’ in Well.

Wat betekent dit voor De Groene Rivier? Wat gaat de gemeente daar doen, wat levert het op?

Antwoorden op deze en andere vragen kon u lezen op de themapagina in de meest recente uitgave van de Maasduinen Courant. Heeft u de pagina gemist? Dan kunt u deze onderaan de pagina downloaden.

De Groene Rivier

In het plangebied ‘De Groene Rivier’ in Well komen een aantal grote ontwikkelingen samen: dijkversterking, het bieden van ruimte aan de Maas, beekherstel, natuur- en landschapsontwikkeling, bevordering van natuurinclusieve landbouw en de aansluiting op Maaspark Well. Door de aankoop krijgt Gemeente Bergen meer regie op de genoemde ontwikkelingen en wordt een extra stap gezet naar zo veel mogelijk ruimte voor de rivier en daarmee zo laag mogelijke dijken.

Samenwerking

De gemeente maakt samen met andere overheden plannen voor een veilige en aantrekkelijke inrichting van het plangebied. De huidige kades in Well, aangelegd na de hoogwaters in 1993 en 1995, voldoen niet meer aan de huidige wettelijke normen. Om de inwoners ook in de toekomst te beschermen tegen het water, komen er daarom hogere en sterkere waterkeringen. Waterschap Limburg is daarbij een belangrijke partij.

Meer informatie van het waterschap over De Groene Rivier leest u:

Video

Op het YouTube-kanaal van Gemeente Bergen kunt u een filmpje bekijken waarin wethouder Splinter in het kort wat meer vertelt over de grondaankoop.