Woonvisie Gemeente Bergen

In de gemeente Bergen vindt iedereen een passende woonvorm

Dat is het doel van de Ontwerp Woonvisie Gemeente Bergen 2017 – 2021. Burgemeester en wethouders adviseren de gemeenteraad om de visie in de raadsvergadering van december 2017 vast te stellen. De gemeente Bergen wil een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren die past bij de vraag van inwoners, nu en in de toekomst. Een omgeving waar iedereen, ongeacht leeftijd, mobiliteit of gezondheid, een passende woonvorm vindt.

 • Hoe is het Ontwerp tot stand gekomen?

  Bij de voorbereiding van deze woonvisie heeft de gemeente overleg gehad met de dorpsraden, woningcorporatie Destion en andere stakeholders vanuit de woningmarkt en zorg.

  Lees verder
 • Ontwerp Woonvisie Gemeente Bergen 2017 – 2021

  U kunt hier de Ontwerp Woonvisie Gemeente Bergen 2017 – 2021 en het Uitvoeringsprogramma downloaden. De gemeenteraad behandelt deze binnenkort.

  Lees verder
 • Publicaties

  Publicaties over de Woonvisie leest u op bij publicaties Woonvisie.

 • Procedure en voorlopige planning

  De weg naar een definitieve Woonvisie voor Gemeente Bergen is opgedeeld in verschillende stappen.

  Lees verder
 • Beleidsdocumenten en rapporten

  Hieronder kunt u beleidsdocumenten en rapporten lezen die van belang zijn voor de Woonvisie Gemeente Bergen.

Pagina opties