Wethouder F.J.R. (Frans) Pekema

Functie

Wethouder

Taken

3e loco-burgemeester

Portefeuillehouder Economie & Zorg:

 • Sociaal Domein: basis op orde
 • Participatie
 • Economische Zaken
 • Toerisme en recreatie / toeristenbelasting
 • Informatie en automatisering (inclusief website).
   

Het college is gezamenlijke verantwoordelijk voor:

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving.

Onderlinge vervanging

 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Pekema
 • Wethouder Pekema (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Roefs.

Vertegenwoordiging bij verbonden partijen

 • Raad van Commissarissen WAA Groep NV en Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord
 • Werkbedrijf (Koepel WSP)
 • Stichting Leisureport
 • Stichting promotieplatform Maasduinen
 • Toeristisch platform
 • Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg (met wethouder Splinter)
 • Contactgroep De Flammert
 • Coördinatieoverleg Economisch Zaken.

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Secretaris / penningmeester Ollc2evc
 • Directeur / eigenaar advieskantoor De Vlinder
 • Bestuurslid VLG.

Politieke partij

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Bergen Limburg

Contact

E-mail

U kunt wethouder Pekema een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Pekema een afspraak maken.

Pagina opties