Wethouder drs. C.W.J.M. (Lia) Roefs

Wethouder Lia Roefs

Functie

Wethouder

Taken

2e loco-burgemeester

Portefeuillehouder Leefbaarheid:

 • Kernenbeleid / bewonersinitiatieven / algemene voorzieningen/integratie
 • Volksgezondheid / positieve gezondheid
 • Jeugdbeleid / onderwijs / kunst en cultuur / sport / ouderen
 • Mediabeleid
 • Schuldhulpverlening / armoedebestrijding
 • Accommodatiebeleid
 • Verkeersveiligheid
 • Doelgroepenvervoer / OV (openbaar vervoer) / mobiliteit
 • Volkshuisvesting / Langer thuis Wonen / Tijdelijk wonen
 • Uitvoering subsidies
 • Dienstverlening (klantvriendelijke gemeente).

Het college is gezamenlijke verantwoordelijk voor:

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving.

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Pekema (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Roefs
 • Wethouder Roefs (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter.

Vertegenwoordiging bij verbonden partijen

 • Bestuurscommissie Gezondheid
 • Bestuurlijk deelnemer van het samenwerkingsverband van zeven gemeenten met de Stichting Biblioplus
 • Het Veiligheidshuis Noord-Limburg
 • Gemeenschappelijk Orgaan regeling voor het Toezicht op het Openbaar Onderwijs Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert.
 • Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lokale educatieve en welzijnsagenda
 • O.O.G.O. Op overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg (koppeling Jeugdzorg-onderwijs)
 • Regiovisie Sport
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg
 • Overleg openbaar vervoer.

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Voorzitter Curatorium OV Loket
 • Lid Gewestbestuur PvdA Limburg.

Politieke partij

Progressieve Kombinatie Bergen (PK)

Contact

 • E-mail: U kunt haar een e-mail sturen.
 • Telefoon: 06 - 51 12 54 21.
 • Spreekuur: elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Roefs een afspraak maken.

Pagina opties