Wethouder drs. A. (Antoon) Splinter

Wethouder Antoon Splinter

Functie

Wethouder

Taken

1e Loco-burgemeester

portefeuillehouder Ruimte & Financiën:

 • Financiën
 • Inkoop
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Waterveiligheid
 • Landschappelijke kwaliteit
 • Wonen (RO)
 • Regiovisie BGMM
 • Monumentenzorg.

Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:

 • Energie Landgoed Wells Meer
 • Nationaal Park De Maasduinen
 • Mosaïque
 • Maaspark Well.

Het college is gezamenlijke verantwoordelijk voor:

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving.

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Roefs (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter
 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer.

Vertegenwoordiging bij verbonden partijen

 • Ledenvergadering Coöperatie Inkoopcentrum Zuid
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding, Vordering Enexis Holding, Verkoop Vennootschap B.V., Publiek Belang Elekticiteitsproductie B.V., CBL Vennootschap B.V., Claim Staat Vennootschap B.V. en Extra Zekerheid Vennootschap B.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank
 • BING
 • Regiovisie BGMM 2e tranche
 • Bestuurlijk trekker Delta opgave Maas regio Noord-Limburg
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nazorg Limburg
 • Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen
 • Maascorridor
 • Werkgroep Ruimte en Economie
 • Werkgroep Wonen Noord-Limburg
 • Werkgroep Landelijk Gebied
 • Regionale Energie Alliantie
 • Waterpanel Noord
 • Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg (met wethouder Pekema)
 • VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Voorzitter stichting MRC 'Marcroix'
 • DGA Ampco B.V
 • Penningmeester Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!’ in Amersfoort
 • Bestuurder Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
 • Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl (CDA) Afdeling Bergen.

Contact

E-mail

U kunt wethouder Splinter een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Splinter een afspraak maken.

Pagina opties