Kalender

Datums die van belang zijn voor de verkiezingen op woensdag 20 maart 2019.

Uiterlijk 24 december 2018

Centraal Stembureau: indienen verzoek om de registratie van de aanduiding politieke groepering.

14 januari 2019 tot en met 4 februari 2019

Afleggen van verklaringen van ondersteuning in het gemeentehuis.

4 februari 2019

Dag van kandidaatstelling bij Centraal Stembureau

Uiterlijk 6 maart 2019

De stempassen moeten in het bezit van de kiezer zijn.

15 maart 2019

Laatste dag voor het indienen van een schriftelijk verzoek om te mogen stemmen met een kiezerspas of bij volmacht.

15 maart 2019

Laatste dag voor het indienen van een schriftelijk verzoek tot een vervangende stempas.

Uiterlijk 18 maart 2019

De kandidatenlijsten met overzicht van stemlokalen moeten aan huis van kiezer bezorgd zijn.

19 maart 2019 tot 12.00 uur

Laatste dag waarop de kiezer mondeling een kiezerspas of een vervangende stempas kan aanvragen.

20 maart 2019 van 7.30 tot 21.00 uur

Dag van de stemming

22 maart 2019 om 10.00 uur

Hoofdstembureau Provinciale Staten van de kieskring Limburg II: openbare zitting tot vaststelling van de uitkomst van de stemming.

25 maart 2019 om 10.00 uur

Hoofdstembureau Waterschap Limburg: openbare zitting tot vaststelling van de uitkomst van de stemming.

Pagina opties