Verkiezing gemeenteraad en raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus om leden van de gemeenteraad te kiezen én kunt u stemmen voor het raadgevend referendum.

Gemeenteraad

Kiezers bepalen welke 15 personen namens hen vier jaar lang de vertegenwoordigers zijn binnen de gemeente Bergen (L). Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraadsleden geven de beleidskaders aan, controleren het college van burgemeester en wethouders en beoordelen voorstellen van het college.

Raadgevend referendum

Bij het raadgevend referendum kunt u stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Het gaat om een raadgevend referendum, dus de uitslag van het referendum is een advies aan de regering.

 • Informatie

  Wilt u meer informatie over de verkiezingen en het raadgevend referendum?

 • Kalender

  Datums die van belang zijn voor de verkiezingen en het raadgevend referendum op woensdag 21 maart.

 • Kiesgerechtigd: mag ik stemmen?

  Ben ik kiesgerechtigd, met andere woorden: mag ik stemmen?

 • Stemmen: hoe werkt dit?

  Voor het stemmen hebt u een stempas nodig.

 • Volmacht: kan iemand anders voor mij stemmen?

  Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op 21 maart 2018 voor hen stemt: dit heet stemmen bij volmacht.

 • Kiezerspas: elders in Nederland stemmen (alleen referendum)

  Als een kiezer voor het referendum in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, kan hij alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing als hij (nog) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Stemlocaties: waar kan ik stemmen

  De stembureaus zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking.

 • Publicaties in het Gemeenteblad en De Week van Bergen

  Vanaf 8 januari 2018 worden er publicaties geplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in het huis-aan-huisblad VIA bergen en in de rubriek Kieswet op de pagina van het Gemeenteblad.

  U kunt hieronder de publicaties downloaden. Hierbij zijn de weeknummers vermeld, waarin de bekendmakingen gepubliceerd zijn. 

 • Verkiezingsuitslag gemeenteraad

  Op de avond van de verkiezingen, woensdag 21 maart, wordt er in het gemeentehuis een verkiezingsavond voor de stemming voor de gemeenteraad gehouden.

 • Uitslag referendum

  De uitslag van de gemeente Bergen (L) wordt overgebracht naar het hoofdstembureau voor de kieskring Maastricht.

Pagina opties