Proces-verbaal stembureau

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen.

Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

U kunt hieronder de processen-verbaal van de zeven stembureaus in de gemeente Bergen downloaden.