Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 waren de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

Kiesgerechtigden konden die dag persoonlijk, per brief of via volmacht hun stem uitbrengen.

De uitslagen

De (uitgebreide) uitslagen van de stembureau's in onze gemeente kunt u hieronder downloaden. U kunt alle uitslagen zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. 

  • Verkiezingsuitslagen

    In de gemeente Bergen zijn  zeven stembureaus. U kunt de totaaluitslag en de uitslag per stembureau bekijken.

  • Uitslagen verkiezingen per kandidaat

    Wilt u weten hoeveel stemmen elke kandidaat bij de verkiezingen van het Europees Parlement in onze gemeente heeft gekregen?

  • Proces-verbaal stembureau

    Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen.