Spreekuur college

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U bent op afspraak welkom tussen 16.30 en 17.30 uur. Het gesprek duurt in principe tien minuten. Als er meer tijd nodig is, dan is op een later tijdstip een vervolggesprek. U kunt de burgemeester en de wethouders spreken over onderwerpen die tot zijn of haar portefeuille horen.

  • Afspraak maken

    Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur van het college kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

Pagina opties