Cultuurhistorische verenigingen uit Bergen, Gennep en Mook en Middelaar komen samen

Dit item is verlopen op 30-06-2019.

Dinsdagavond 30 april organiseerde Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (BGMM) een bijeenkomst voor alle cultuurhistorische verenigingen uit de drie gemeenten

Regiovisie BGMM wil de samenwerking tussen de verenigingen versterken, door ze met elkaar in contact te brengen. Op die manier weet een ieder wat er speelt en kan er op elkaars projecten en activiteiten ingespeeld en aangehaakt worden.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Theo van Brunschot (Huys te Moock) het ‘Moocks Raampje’. Het ‘Moocks Raampje’ is een koekje in de vorm van een gotisch raam, gebaseerd op een lokale legende. Het koekje is een mooi voorbeeld van ‘n project tussen een cultuurhistorische vereniging en een ondernemer. De aanwezigen hadden het idee om het concept van het koekje ook uit te rollen naar Bergen en Gennep. Aansluitend hebben de cultuurhistorische verenigingen overlegd over de mogelijkheden voor samenwerking en projecten. Ook werd er voorzichtig gepolst of er interesse bestaat voor een cultuurhistorisch platform voor de drie gemeenten. Hierbij zijn de drie belangrijke thema’s voor de regio: de 80-jarige oorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Romeinen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit overleg of de Regiovisie BGMM kunt u contact opnemen met mevrouw J. Visser via e-mail of (0485) 34 83 83.

Pagina opties