Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar

De Top van Limburg

...wordt op de kaart gezet! De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken samen aan de Regiovisie BGMM (Bergen, Gennep, Mook en Middelaar). Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.U leest hierover meer op deze pagina.

Contact

Voor meer informatie, reacties of ideeën kunt u contact opnemen met het Projectbureau Regiovisie BGMM, mevrouw J. Visser:

Mevrouw Visser is aanwezig van maandag tot en met donderdag.

Logo Regiovisie BGMM

 • Uitvoeringsprogramma 2019 Top van Limburg

  Het Uitvoeringsprogramma 2019 Top van Limburg is op 6 december 2018 vastgesteld in de Stuurgroep Regiovisie BGMM.

 • Gebiedsprogramma Top van Limburg

  Het gebiedsprogramma voor de Top van Limburg toont de kwaliteiten van de regio Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (BGMM) en laat zien hoe instanties, ondernemers en burgers de aanwezige kansen kunnen benutten.

 • Nieuwsbrieven

  U kunt hier de nieuwsbrieven Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar downloaden.

 • Strategische Regiovisie

  De basis voor de Regiovisie is gelegd met de Strategische Regiovisie van maart 2010. U kunt de visie hieronder downloaden.

Pagina opties