Provinciale stimuleringslening 'Duurzaam Thuis'

De provinciale stimuleringslening ‘Duurzaam Thuis’ is bedoeld voor eigenaars-bewoners of huurders van een bestaande koop- of huurwoning. Zij kunnen bij Provincie Limburg een laagrente lening aanvragen voor:

  • maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking
  • het levensloopbestendig maken van de woning.

Meer informatie leest u op de website van Provincie Limburg.

Pagina opties