Projecten ondersteund met subsidieregeling

  • Herinrichting Heukelomse Beekdal

    logo provincie Limburg

    In 2016 is de herinrichting van het Heukelomse Beekdal afgesloten. Hierbij gaat het over een gebied van 4,5 km Heukelomse Beek en 0,9 km Aijensebeek. Recreatieve voorzieningen en ontsluiting zijn verbeterd, waardoor het gebied een sterkere recreatieve nevenfunctie heeft gekregen.

Pagina opties