Project: Energielandgoed Wells Meer

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Dit betekent dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen en daarbij speelt het project Energielandgoed Wells Meer een grote rol.

Informatie hierover leest u op de website van Energielandgoed Wells Meer.

Pagina opties