Trouwen

 • Wat is het?

  Het burgerlijk huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs komen bij de gemeente of telefonisch contact opnemen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er bij het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap nieuwe regels voor de wettelijke gemeenschap van goederen.

  Trouwt u op of na 1 januari 2018 of sluit u een geregistreerd partnerschap? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
  • Bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.

  Een onderneming als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.

  Bij scheiding krijgen u en uw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

  Huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden

  Wilt u niet in gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten.

  Wilt u tijdens uw huwelijk de gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden? Of uw gemeenschap van goederen omzetten in partnervoorwaarden? Uw notaris kan u hier verder over informeren.

  Meer informatie

  Meer informatie leest u op de website van de Overheid.nl of notaris.nl.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  Datum vastleggen en afspraak maken voor indienen melding

  Neem eerst contact op met de gemeente om in overleg de datum, tijd en locatie van uw huwelijk vast te leggen.

  U krijgt dan ook uitleg over de documenten die u moet overleggen bij de melding van uw huwelijk. Voor het indienen van uw huwelijksmelding maakt u een afspraak met de aangewezen collega's.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij het indienen van uw huwelijksmelding moet u meebrengen:

  • een geldig legitimatiebewijs van de huwelijkspartners
  • een (kopie van) een geldig legitimatiebewijs van alle getuigen

  Mogelijk zijn er nog meer documenten nodig, bijvoorbeeld wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Vermeld deze informatie bij contact met de gemeente.

 • Wat kost het?

  Kosten huwelijk / geregistreerd partnerschap

  • Als u trouwt op maandag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 17.00 uur, in de Maas-, Grens- of spreekkamer van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 300,-
  • Als u trouwt op maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 300,-
  • Als u trouwt op zaterdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 550,-
  • Als u trouwt op zondag, tussen 09.00 en 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, bedragen de kosten € 550,-
  • Als u trouwt op maandag tot en met zondag, tussen 09.00 en 20.00 uur, op een locatie elders in de gemeente Bergen (L), niet zijnde het gemeentehuis, bedragen de kosten € 350,-

  Op maandag kunt u, als inwoner van de gemeente Bergen (L), om 09.00 en om 09.30 uur zonder kosten trouwen in de Maas-, Grens- of spreekkamer van het gemeentehuis. De kosten van het trouwboekje en de verplichte documenten moet u wel betalen.

  Overige kosten

  • Trouwboekje                                                                                                 €   20,00
  • Kalligrafie trouwboekje                                                                                €   17,00
  • Uittreksel basisregistratie personen                                                               €   10,00
  • Uittreksel burgerlijke stand                                                                           €   13,40
  • Benoemen van een trouwambtenaar voor één dag                                       €   73,00
  • Benoemen en beëdigen van een trouwambtenaar voor één dag                   € 146,00
  • Extra begeleiding door bijzonder ambtenaar burgerlijke stand per uur        €   40,00
  • Van gemeentewege beschikbaar stellen van één getuige                              €   51,00
  • Extra werkzaamheden voor opruimen rijst, confetti e.d. per uur                  €   25,00
 • Aanvullende informatie

  Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

  Voorstellen Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

  Trouwlocaties

  U kunt op elke plaats in de gemeente Bergen trouwen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Afspraak maken

  Afspraak maken

  Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Pagina opties