Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 vierkante meter, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van onder andere politieke, culturele of sportactiviteiten.

  Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame: het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

 • Hoe werkt het?

  In de volgende gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • Als de reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en geplaatst zijn langs de openbare weg of in de open lucht;
  • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is. U mag tijdelijke reclame niet eerder dan 4 weken voor de te houden activiteit aanbrengen en u moet de reclame na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk verwijderen;
  • Als de reclame-uitingen en lichtreclame een permanent karakter hebben.

  De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

 • Wat moet ik doen?

  Omgevingsloket online

  Vanaf 1 oktober 2010 kunt u via het Omgevingsloket online:

  • een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen;
  • een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal of op papier;
  • een melding doen. Voor veel activiteiten hebt u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet u wel een melding doen;
  • de voortgang van de door u ingediende aanvraag volgen.

  Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Via Omgevingsloket online kunt u na de vergunningcheck uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. De procedure gaat als volgt:

  • U vult het aanvraagformulier volledig in;
  • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend;

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Pagina opties