Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Wat is het?

  Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan  regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt. Informeer ten alle tijde bij de vakafdeling of voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren vergunning noodzakelijk is.

 • Hoe werkt het?

  In veel gevallen hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten waarvoor u een vergunning nodig kunt hebben zijn als monument aangewezen door Rijk, provincie of gemeente. Dit zijn niet alleen gebouwen, maar bijvoorbeeld ook parken of standbeelden.

  Voor werkzaamheden aan een archeologisch rijksmonument hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Voor rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch) hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van (een deel) van het monument
  • herstellen of (laten) gebruiken van het monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

  Geen vergunning nodig

  U hebt géén vergunning nodig voor gewoon onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die erop gericht zijn om te behouden wat er is.

  U hebt ook géén vergunning nodig voor werkzaamheden die de monumentale waarde niet aantasten. Dit geldt voor werkzaamheden aan rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten. Denk hierbij aan het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of het plaatselijk vervangen van dakpannen.

  Informeer ten alle tijde bij de vakafdeling of voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren vergunning noodzakelijk is.

 • Wat moet ik doen?

  Vooroverleg

  Neem vóórdat u een vergunningaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Onder formulieren kunt u digitaal een 'vooroverleg Omgevingsvergunning' bij de gemeente aanvragen. U kunt ook een afspraak maken.

  Aanvraagprocedure

  Doe allereerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u vragen over de te volgen procedure of twijfels oof een omgevingsvergunning noodzakelijk is, neem dan altijd contact op de gemeente.

  Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf kunt u de aanvraag zowel digitaal als analoog indienen. Voor een digitale aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

  Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk of provinciaal monument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Bij de vergunningaanvraag voor een provinciaal monument vraagt de gemeente advies aan het provinciale steunpunt monumentenzorg.
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de gemeente. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag - zo nodig - advies aan de eigen monumentencommissie of aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ligt het rijksmonument buiten de bebouwde kom, dan vraagt de gemeente advies aan de provincie.
  • Na het advies legt de gemeente het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken zijn of haar zienswijze hierover indienen. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, geef dan in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Nadat het besluit is genomen kunt u, als u een zienswijze hebt ingediend, binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. Ook andere belanghebbenden kunnen in beroep bij de rechtbank.

  • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
  • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
  • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
  • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
  • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
  • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
  • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

  De aanvraag dient u in drievoud in te dienen.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Grote verbouwing

  • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Aanvullende informatie

  De gemeente Bergen heeft geen beschermde stads- en dorpsgezichten.

 • Formulieren

 • Afspraak maken

  Afspraak maken

  Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Pagina opties