Omgevingsvisie

Gemeente Bergen is bezig met een omgevingsvisie voor deze gemeente. Een omgevingsvisie is verplicht voor gemeenten. Maar wat is een omgevingsvisie, wie krijgt er mee te maken? Lees meer over de omgevingsvisie op de website van het Omgevingswetloket.

De week van 'Hoe ik Bergen zie...'

Van 11 tot en mei 18 mei 2018 organiseerde Gemeente Bergen de week van ‘Hoe ik Bergen zie…’. Een week vol activiteiten waarin we graag van onze inwoners hoorden hoe zij de toekomst van de gemeente Bergen zien, welke kansen en uitdagingen er zijn voor de komende 15 jaar.

Een indruk van de reacties van de week van 'Hoe ik Bergen zie...' ziet u in de Infographic (PDF-bestand, 309 kB).

Ontwerp-omgevingsvisie

De gemeente is aan de slag gegaan met uw reacties en heeft ze verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze ligt nu ter inzage. 

  • Wat staat in de ontwerp-omgevingsvisie?

    Tot 23 januari 2019 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie Gemeente Bergen ter inzage. In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen.

  • Hoofdlijnennotitie omgevingsvisie

    De gemeente heeft in samenwerking met een adviesbureau een hoofdlijnennotitie opgesteld voor de omgevingsvisie. De notitie kunt u op deze pagina in PDF bekijken. 

Pagina opties