Omgevingsvisie Bergen 2030

Dinsdag 23 april 2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Bergen 2030 vastgesteld. In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen.

In deze visie is rekening gehouden met de reacties die Gemeente Bergen heeft opgehaald in het voorjaar van 2018, tijdens ‘De week van Hoe ik Bergen zie…’. Daarnaast heeft de gemeente informatie uit overleg met belangengroeperingen en de ontvangen zienswijzen verwerkt in de Omgevingsvisie.

 • Wat staat in de Omgevingsvisie Bergen 2030?

  We hebben gekeken naar kansen die er liggen en bedreigingen die de gemeente verwacht. De gemeente heeft vervolgens keuzes gemaakt: wat willen we de komende jaren bereiken? De keuzes zijn samengebracht in de volgende hoofdthema’s.

 • Waarom een omgevingsvisie?

  De Omgevingsvisie Bergen 2030 is een nieuwe visie en komt in plaats van de Structuurvisie+ uit 2013.

 • Downloaden Omgevingsvisie Bergen 2030

  Op deze pagina kunt u de diverse documenten downloaden. 

 • Vragen?

  Heeft u vragen of opmerkingen over de Omgevingsvisie Bergen 2030?

  Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485 of stuur een e-mail.

Pagina opties