Maaspark Well

Link naar website Maaspark Well

Het hoogwater van de Maas in 1993 en 1995 hebben geleid tot het Tracébesluit van 2003.  U leest Informatie over het  plan voor hoogwaterbescherming dat moet resulteren in een hoogwatergeul tussen Well en Aijen. 

Deze hoogwatergeul draagt bij aan meer veiligheid en natuur langs de Maas. Gemeente Bergen heeft echter hogere ambities. Naast meer veiligheid en natuur zet de gemeente ook in op meer recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarom heeft de gemeente met verschillende partijen het plan Maaspark Well uitgewerkt. Een plan waarin alle aspecten van veiligheid, natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur aan bod komen. Maaspark Well is een belangrijke schakel in het grote landelijke project 'Ruimte voor de Rivier'.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Maaspark Well via de website van Maaspark Well