Biomassakachel gemeenteloods

Sinds 13 februari 2019 is de biomassakachel officieel in gebruik. Deze kachel verwarmt de gemeenteloods op De Flammert in Nieuw Bergen.

Jaarlijks komt ongeveer 700 m³ afvalhout vrij uit ons groenbeheer. Voor de kachel hebben we 150 tot 200 m³ afvalhout nodig. Hiermee besparen we 13.000 m³ gasverbruik per jaar. Met dit project behalen we 0,023% van de totale opgave van de gemeente Bergen om in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

Hieronder kunt u een document downloaden over de biomassakachel.

Verduurzamen energieverbruik

De biomassakachel is één van de eerste projecten waarmee we het energieverbruik van onze eigen organisatie willen verduurzamen en onze voorbeeldfunctie uitdragen.

Meer informatie over VerduurSAMEN2030 leest u hier.

Te downloaden:

Pagina opties