Concept landschapsvisie

Het concept Landschapsvisie Maasdal Bergen lag van 14 november t/m 26 december 2019 ter inzage. De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en waar nodig wordt de concept-visie aangepast.

Procedure

De concept-visie komt op de agenda van de Commissie Ruimte en Economie. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de definitieve visie vast.

Concept downloaden

U kunt het concept hieronder downloaden.

Pagina opties