Landschapsvisie Maasdal Bergen

Zandweg met aan de linker kant van de weg weilanden en rechts een bomenrijDoel van de 'Landschapsvisie Maasdal Bergen' is het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten in het Maasdal door richting te geven aan ontwikkelingen en deze op elkaar af te stemmen. Gemeente Bergen wil het Maasdal ontwikkelen tot een aantrekkelijk en vitaal landschap.

  • Concept landschapsvisie

    Het concept Landschapsvisie Maasdal Bergen lag van 14 november t/m 26 december 2019 ter inzage. De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en waar nodig wordt de concept-visie aangepast.

    Lees verder

Pagina opties