Hoe werkt de gemeente

Bekendmakingen en publicaties

Informatie over De Week van Bergen, persberichten, officiële bekendmakingen, verordeningen en regelgeving.

boxlink naar Bekendmakingen en publicaties

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn taken. 

boxlink naar griffie

Burgemeester en wethouders

Samenstelling, besluitenlijsten collegevergaderingen, coalitieprogramma en spreekuur.

Link naar pagina College

Ambtelijke organisatie

Informatie over secretaris-directeur, managementteam en afdelingen.

boxlink ambtelijke organisatie

Gemeenteraad en commissies

Wie zitten er in de raad, commissies, presidium, taken, vergaderschema, raadsinformatiebrieven (RIB).

boxlink naar gemeenteraad

Huisregels

Binnen gemeente Bergen (L) wordt iedereen geacht zich aan de huisregels te houden. 

boxlink naar huisregels

Pagina opties