Hoe werkt de gemeente

Bekendmakingen en publicaties

Informatie over De Week van Bergen, persberichten, officiële bekendmakingen.

boxlink naar Bekendmakingen en publicaties

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn taken. 

boxlink naar griffie

Wet- en regelgeving

Overzicht van alle verordeningen en lokaal beleid van de gemeente.

boxlink verordeningen en regelgeving

Burgemeester en wethouders

Samenstelling, besluitenlijsten collegevergaderingen, coalitieakkoord en spreekuur.

Link naar pagina College

Ambtelijke organisatie

Informatie over secretaris-directeur, managementteam en afdelingen.

boxlink ambtelijke organisatie

Gemeenteraad en commissies

Wie zitten er in de raad, commissies, presidium, taken, vergaderschema, raadsinformatiebrieven (RIB).

boxlink naar gemeenteraad

Huisregels

Binnen gemeente Bergen (L) wordt iedereen geacht zich aan de huisregels te houden. 

boxlink naar huisregels

Pagina opties