Hoe werkt de gemeente

Veilig e-mailen

Het versturen van (privacy) gevoelige informatie aan inwoners en partners van Gemeente Bergen.

boxlink naar veilig e-mailen

Burgemeester en wethouders

Samenstelling, besluitenlijsten collegevergaderingen, coalitieprogramma, columns en spreekuur.

Link naar pagina College

Huisregels

Binnen gemeente Bergen (L) wordt iedereen geacht zich aan de huisregels te houden. 

boxlink naar huisregels

Online privacyverklaring

Welk informatiebeleid hanteert Gemeente Bergen voor het gebruik van de website?

boxlink privacyverklaring

Gemeenteraad en commissies

Wie zitten er in de raad, commissies, presidium, taken, vergaderschema, raadsinformatiebrieven (RIB).

boxlink naar gemeenteraad

Samenwerking

Informatie over Dynamic borders en Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Boxlink

Bekendmakingen en publicaties

Informatie over De Week van Bergen, officiële bekendmakingen, persberichten, sociale media , verordeningen en regelgeving.

boxlink naar Bekendmakingen en publicaties

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn taken. 

boxlink naar griffie

Ambtelijke organisatie

Informatie over secretaris-directeur, managementteam en afdelingen.

boxlink ambtelijke organisatie

Pagina opties