Hoe werkt de gemeente

Bekendmakingen en publicaties

Informatie over De Week van Bergen, officiële bekendmakingen, persberichten, sociale media , verordeningen en regelgeving.

boxlink naar Bekendmakingen en publicaties

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn taken. 

boxlink naar griffie

Ambtelijke organisatie

Informatie over secretaris-directeur, managementteam en afdelingen.

boxlink ambtelijke organisatie

Burgemeester en wethouders

Samenstelling, besluitenlijsten collegevergaderingen, coalitieprogramma, columns en spreekuur.

Link naar pagina College

Huisregels

Binnen gemeente Bergen (L) wordt iedereen geacht zich aan de huisregels te houden. 

boxlink naar huisregels

Gemeenteraad en commissies

Wie zitten er in de raad, commissies, presidium, taken, vergaderschema, raadsinformatiebrieven (RIB).

boxlink naar gemeenteraad

Samenwerking

Informatie over Dynamic borders en vacature bij Euregio Rijn-Maas-Noord.

Boxlink

Pagina opties