'Hoe ik Bergen zie....'

Gemeente Bergen is bezig met een omgevingsvisie.

  • Wat is nodig om jongeren of jonge gezinnen terug te laten keren naar deze gemeente?
  • Hoe belangrijk is recreatie voor deze gemeente?
  • Wanneer is een dorp aantrekkelijk en leefbaar?
  • En hoeveel invloed heeft de vergrijzing hierop?

Gemeente Bergen organiseerde van 11 tot en met 18 mei de week van 'Hoe ik Bergen zie...'. Met diverse activiteiten waarbij uw mening hoorde die belangrijk is voor de toekomst van deze gemeente. Wat is uw toekomstdroom voor een prettige leefomgeving en hoe kunnen we dat de komende 15 jaar samen realiseren?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte.

De omgevingsvisie is verplicht voor gemeenten. Maar wat is een omgevingsvisie, wie krijgt er mee te maken? Lees hierover meer.

Pagina opties