Herinrichting Kruisstraat

Gemeente Bergen is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Kruisstraat in Wellerlooi. Via deze pagina houden we u op de hoogte.

Duurzame herinrichting

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Kruisstraat binnen de bebouwde kom. Het doel is om een woonomgeving te creëren die fysiek aantrekkelijk is, aansluit op gebruikerswensen van bewoners en waar ruimte is voor ontwikkelingen in duurzaamheid. Wat hiervoor nodig is, bespreken we met bewoners en buurtgenoten.

Aftrap in november 2018

November 2018 was de aftrap van het herinrichtingstraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de bewoners aangegeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting. Ze zijn zelf aan de slag gegaan met het ontwerp en hebben vervolgens een keuze gemaakt uit twee concept-ontwerpen.

Definitief ontwerp

Bewoners van de Kruisstraat hebben gekozen voor het ontwerp met dorps karakter. Gemeente Bergen heeft dit verder uitgewerkt. Dinsdag 26 december is het definitieve ontwerp gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in ’t Luukske. U kunt dit definitieve ontwerp op deze pagina downloaden.

Vragen?

Of wilt u meer informatie? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen op (0485) 34 83 83 of per e-mail.

foto huidige situatie Kruisstraat

 • Definitief ontwerp Kruisstraat

  Dinsdag 26 november heeft Gemeente Bergen het definitief ontwerp van de Kruisstraat aan de bewoners gepresenteerd. De komende maanden wordt het bestek en de aanbesteding voorbereid. 

 • Adoptiebomen voor de Kruisstraat

  Het definitieve ontwerp van de herinrichting Kruisstraat is bekend. Vanwege aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond zijn er echter weinig geschikte plekken voor het planten van bomen.

 • 29 augustus, presentatie concept-ontwerp

  Gemeente Bergen heeft 29 augustus twee concept-ontwerpen gepresenteerd voor de herinrichting van de Kruisstraat:

  • ontwerp met dorps karakter
  • ontwerp met landelijk karakter

  U kunt de presentatie van 29 augustus en het door de aanwezigen gekozen ontwerp met dorps karakter op deze pagina downloaden. 

 • Ontwerpavond maart 2019

  Maandag 18 maart 2019 was de ontwerpavond. 

 • Straatavonden in januari

  In januari vonden twee straatavonden plaats. Avonden waarbij de bewoners hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting en vormgeving van de Kruisstraat.

  Het verslag van deze avonden kunt u op deze pagina downloaden. 

 • Inspiratie en ideeën

  Tijdens de eerste bewonersavond voor de herinrichting van de Kruisstraat heeft de gemeente aangegeven dat er nog geen ontwerp voor de herinrichting is: het is een blanco pagina die we samen met de bewoners gaan invullen. We hebben bewoners en aanwonenden gevraagd om ideeën voor de herinrichting (bijvoorbeeld foto’s van straten  waarvan u de inrichting mooi vindt, een mooie straatlantaarn die u ergens onderweg ziet, mooie verharding of aanplant) te verzamelen. Dat materiaal komt van pas tijdens de straatavonden in januari.

 • Aftrap november 2018

  De aftrap voor de herinrichting van de Kruisstraat was in november 2018.

Pagina opties