Herinrichting Kruisstraat

Gemeente Bergen is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Kruisstraat in Wellerlooi. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voorlopige planning en alle activiteiten. 

Duurzame herinrichting

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Kruisstraat binnen de bebouwde kom. Het doel is om een woonomgeving te creëren die fysiek aantrekkelijk is, aansluit op gebruikerswensen van bewoners en waar ruimte is voor ontwikkelingen in duurzaamheid. Wat hiervoor nodig is, bespreken we met bewoners en buurtgenoten.

Aftrap in november 2018

November 2018 was de aftrap van het herinrichtingstraject. In januari 2019 hebben de bewoners van de Kruisstraat aangegeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting. Naast veiligheid waren dat onderwerpen zoals parkeren, straatverlichting en groenvoorziening. Tijdens een bewonersavond in maart zijn de bewoners samen met Gemeente Bergen aan de slag gegaan met het ontwerp. Gemeente Bergen heeft dit vervolgens verder uitgewerkt en 29 augustus twee concept-ontwerpen gepresenteerd:

 • ontwerp met dorps karakter
 • ontwerp met landelijk karakter

De meerderheid van de aanwezigen heeft gekozen voor het ontwerp met dorps karakter. Met name de aanwezige loopstrook voor voetgangers in dit ontwerp vonden ze belangrijk. U kunt de presentatie van 29 augustus en het gekozen ontwerp op deze pagina downloaden. 

De gemeente Bergen werkt het gekozen ontwerp met het dorpse karakter nu verder uit tot een defintief ontwerp, waarbij we ook het te gebruiken materiaal, bomen en planten verder invullen. De planning is om dit ontwerp in november/december 2019 terug te koppelen aan de bewoners.

Adoptiebomen

Tijdens de presentatie heeft de gemeente zogenaamde adoptiebomen aangeboden. Vanwege aanwezige kabels en leidingen kunnen niet heel veel bomen in de Kruisstraat worden geplaatst. De gemeente heeft daarom voorgesteld om bomen beschikbaar te stellen die de bewoners in hun eigen tuin, grenzend aan de straat, kunnen plaatsen. Het onderhoud van deze bomen is voor de bewoners. De aanwezigen hadden geen belangstelling voor een dergelijke adoptieboom. Was u niet aanwezig, maar heeft u wel belangstelling, dan horen we dat graag. 

Vragen?

Of wilt u meer informatie? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen op (0485) 34 83 83 of per e-mail.

foto huidige situatie Kruisstraat

 • 29 augustus, presentatie concept-ontwerp

  Gemeente Bergen heeft 29 augustus twee concept-ontwerpen gepresenteerd voor de herinrichting van de Kruisstraat:

  • ontwerp met dorps karakter
  • ontwerp met landelijk karakter

  U kunt de presentatie van 29 augustus en het door de aanwezigen gekozen ontwerp met dorps karakter op deze pagina downloaden. 

 • Ontwerpavond maart 2019

  Maandag 18 maart 2019 was de ontwerpavond. 

 • Straatavonden in januari

  In januari vonden twee straatavonden plaats. Avonden waarbij de bewoners hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting en vormgeving van de Kruisstraat.

  Het verslag van deze avonden kunt u op deze pagina downloaden. 

 • Inspiratie en ideeën

  Tijdens de eerste bewonersavond voor de herinrichting van de Kruisstraat heeft de gemeente aangegeven dat er nog geen ontwerp voor de herinrichting is: het is een blanco pagina die we samen met de bewoners gaan invullen. We hebben bewoners en aanwonenden gevraagd om ideeën voor de herinrichting (bijvoorbeeld foto’s van straten  waarvan u de inrichting mooi vindt, een mooie straatlantaarn die u ergens onderweg ziet, mooie verharding of aanplant) te verzamelen. Dat materiaal komt van pas tijdens de straatavonden in januari.

 • Aftrap november 2018

  De aftrap voor de herinrichting van de Kruisstraat was in november 2018.

Pagina opties