Aftrap november 2018

De aftrap voor de herinrichting van de Kruisstraat was in november 2018.

De belangstelling van de 37 aanwezigen was groot en het projectteam kijkt met een tevreden gevoel terug op de avond. Wilt u weten wat er allemaal ter sprake is gekomen? We vertellen het u graag in deze beknopte terugblik.

                                                                                                                                    

Presentatie Gemeente Bergen

De avond begon met een presentatie over het proces van de herinrichting van de Kruisstraat en waarom ook de aanliggende buurt hierbij betrokken wordt. De eerste fase van het proces is de verkenningsfase en deze begint met een blanco pagina. Dit betekent dat er nog geen plan bestaat, maar dat dit plan wordt gevormd aan de hand van alle verkregen input van de inwoners.

Het doel?

Een duurzame woonomgeving creëren die fysiek aantrekkelijk is en aansluit op gebruikerswensen van bewoners en gebruikers. t/m april bespreken we samen met de inwoners wat hiervoor nodig is.

Hoofdthema’s uit de presentatie

  • De herinrichting beperkt zich tot de bebouwde kom van de Kruisstraat en richt zich op de fysieke leefomgeving in de openbare ruimte. Denk daarbij aan: verhardingen, rioleringen, groen en verlichting.
  • De aanliggende buurt wordt niet heringericht, maar wel meegenomen in de verkenningsfase van de herinrichting. Dit is belangrijk omdat de herinrichting van de Kruisstraat invloed heeft op een mogelijke herinrichting van de aanliggende buurt in de toekomst.
  • Duurzaamheid is een belangrijk thema, zowel voor de bewoners van de Kruisstraat en als voor de bewoners van de aanliggende buurt. Tijdens het project worden inwoners op de hoogte gebracht van alle mogelijkheden die VerduurSAMEN2030 in Gemeente Bergen biedt.
  • Informatie wordt gedeeld via de website en kan per mail worden opgevraagd.

Voorlopige planning

De volgende bijeenkomsten in de vorm van straatavonden staan gepland op 22, 24 (en 29) januari. Tijdens straatavonden praten we samen met bewoners over wat voor hen belangrijk is in de straat. Bewoners mogen zelf voorbeelden meenemen.

Interactieve markt

Na de presentatie konden bewoners rondlopen de interactieve markt. Daar konden zij met verschillende specialisten praten over wat er komt kijken bij een herinrichting. Wat er bij de drie stands werd besproken:

Straatinrichtingen, veiligheid en verkeer

Opvallend was dat veel bewoners dachten dat er al een eerste voorstel lag. Bij deze kraam kon men zien dat er tal van mogelijkheden zijn, waar al verschillende reacties op kwamen. Deze zijn allemaal genoteerd, waar we bij de volgende bijeenkomst verder op in gaan. Een kleine greep uit de reacties:

  • Is er wel veel keuze om onze straten in te richten?
  • De inrichting moet speelser worden. Nu is het een saaie, lange straat.
  • Hoe gaan we om met spelende kinderen en het passerende verkeer?
  • De inrichting hangt af van het intensieve gebruik en de verschillende weggebruikers: fietsers (op weg naar de bus), landbouwverkeer, auto’s.
  • Parkeren op eigen erf wordt gedaan, maar is niet toereikend.
  • Bomen mogen niet te groot worden; er moet rekening gehouden worden met zonnepanelen.

VerduurSAMEN2030

Bij de stand van VerduurSAMEN2030 kreeg men informatie over de mogelijkheden voor een duurzaam thuis. Niet iedereen kon duurzaamheid meteen in verband brengen met de inrichting van de openbare ruimte, maar er waren verschillende bewoners die interesse hadden in het energiezuiniger maken van hun huis. Het projectteam van VerduurSAMEN2030 neemt nog contact op, met de personen die hun mailgegevens hebben doorgegeven.

Waterklaar

De stand van het afkoppelen van regenwater werd goed bezocht. Interessant waren de discussies over de versteende-groene tuin, want wat is nu wijsheid?

Bezoekers hadden daarnaast veel interesse in het afkoppelen, vooral de combinatie met het oog op de reconstructie van de Kruisstraat. Ook kwamen de subsidiemogelijkheden aan bod.

  foto eerste bewonersavond 03

Pagina opties