Gemeenteraad en commissies

Samenstelling van de raad

De samenstelling van de gemeenteraad en raadfracties

boxlink naar samenstelling gemeenteraad

Besluitenlijsten en notulen

Van alle college-, presidium-, raads- en commissievergaderingen worden notulen of besluitenlijsten gemaakt. 

link naar besluitenlijsten en notulen

Vergaderagenda

Hier vindt u alle vergaderingen en vergaderstukken.

boxlink naar vergaderagenda

Ingekomen stukken

De gemeenteraad ontvangt brieven, e-mails en andere post. Overzichten van deze correspondentie staan op lijsten met ingekomen stukken.

boxlink naar ingekomen stukken

Commissies en Presidium

De gemeente Bergen heeft drie raadscommissies ingesteld.

boxlink naar raadscommissies

Beluister raads- en/of commissievergadering

Raads- en commissievergaderingen zijn live te beluisteren. Eerdere vergaderingen kunnen terug beluisterd worden.

boxlink naar notubiz

Raadsvragen en -antwoorden

Op grond van artikel 32 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. 

boxlink naar raadsvragen en -antwoorden

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een commissie die zich richt op het financiële beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad.

boxlink naar Rekenkamercommissie

Raadsinformatiebrieven

Informatie van het college van B en W aan de raad.

boxlink naar Raadsinformatiebrieven

Pagina opties