Gemeenteblad 267, 17 juli 2019, Subsidieregelingen miv 1 januari 2020

Gemeenteblad 267, 17 juli 2019, Subsidieregelingen miv 1 januari 2020

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen (L) heeft op 28 mei 2019 besloten de volgende subsidieregelingen vast te stellen:

  • Subsidieregeling Amateurkunst Bergen (L) 2020
  • Subsidieregeling Belangengroeperingen Bergen (L) 2020
  • Subsidieregeling Incidentele- en Evenementensubsidies Bergen (L) 2020
  • Subsidieregeling Jeugd en Jongeren Bergen (L) 2020
  • Subsidieregeling Overige Subsidies en Sport Bergen (L) 2020
  • Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2020

Inwerkingtreding

De nieuwe subsidieregels treden per 1 januari 2020 in werking.

Inzage

De stukken liggen vanaf 17 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt de stukken hieronder ook downloaden.

Pagina opties