Financiën

Begroting 2016

Met algemene informatie, programma's, paragrafen en bijlagen.

boxlink naar externe link LIAS

Subsidies

Projecten ondersteund met financiële steun

boxlink naar projecten ondersteund met subsidieregeling

Financiële stukken

Hier vindt u de programmabegroting, kaderbrieven en -nota's en jaarstukken. 

boxlink naar financiële stukken

Belastingen

De heffing en inning is opgedragen aan BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg)

boxlink naar externe link BSGW

Pagina opties