Programmabegroting

In de programmabegroting staat de prognose van de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) die het komend jaar gaan plaats vinden. Tevens wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de drie daarop volgende jaren.

Begroting

U kunt de begroting hieronder downloaden.

Pagina opties