Financiële stukken

 • Programmabegroting

  In de programmabegroting staat de prognose van de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) die het komend jaar gaan plaats vinden. Tevens wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de drie daarop volgende jaren.

  Lees verder
 • Kaderbrief 2019

  De kaderbrief is het startsein voor de begroting. In deze brief schetst het college de inhoudelijke en financiële overwegingen die de kaders vormen voor het samenstellen van de begroting, die het college aan de gemeenteraad voorlegt.

  Lees verder
 • Jaarstukken

  De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en jaarrekening en zijn een instrument voor verantwoording en analyse van het college.

  Lees verder
Archief

Pagina opties