Feiten en cijfers

Het oudste bevolkingscijfer van de gemeente dateert van 1801/1802. Toen had onze gemeente 2.749 inwoners. Bij de eerste algemene volkstelling op 1 januari 1830 had Bergen 3.445 inwoners. Na 1900 is de bevolking snel toegenomen (in 1900: 4.785) tot 13.577 inwoners op 1 januari 2005. De laatste 30 jaren heeft het aantal inwoners zich gestabiliseerd.

  • Aantal inwoners per 1 januari 2020

    Hieronder ziet u een overzicht van de bevolking per 1 januari 2015 tot en met de inwoneraantallen per 1 januari 2020 (bevolkingsstatistiek).

    Lees verder
  • Leeftijdsopbouwstatistieken per 1 januari 2020

    Hieronder kunt u de leeftijdsopbouwstatistieken per 1 januari 2020 downloaden.

    Lees verder

Pagina opties