Zelf aan de slag met natuurlijke beheersing

U kunt zelf aan de slag met natuurlijke beheersing, bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit.

Voldoende biodiversiteit zorgt voor een natuurlijke balans. Hoe meer kruiden en bloemen, hoe meer insecten, vlinders en vogels , waaronder ook natuurlijke vijanden van de processierups. .

Wat kunt u doen?

U kunt bijvoorbeeld (een gedeelte van) uw tuin aantrekkelijk maken voor insecten, vlinders en vogels. Of de bermen langs akkers, weilanden en fietspaden niet te maaien. Misschien wilt u ook de berm langs uw tuin laten liggen? Het oogt allemaal wat minder strak, het lijkt allemaal onkruid. Maar dit soort bermen zijn een waardevol stukje natuur voor vogels, vlinders en kleine insecten. Waaronder ook natuurlijke vijanden van de processierups.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of aan de slag? Kijk dan op:

Pagina opties