Vragen en antwoorden

Wat doet de gemeente in de bebouwde kom om de eikenprocessierups te bestrijden?

 • Preventief bestrijden met aaltjes. Een behandeling die weinig belastend is voor andere insecten en vlinders.
 • Nesten van de eikenprocessierups opzuigen met industriële zuigers.

Wat doet de gemeente in het buitengebied om de eikenprocessierups te bestrijden?

In het buitengebied verwijdert de gemeente géén nesten. De gemeente zet daar in op natuurlijke beheersing, zoals het verhogen van de biodiversiteit. Het doel is om de ecologische balans weer te herstellen, zodat er voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn.

Waar kan ik overlast van de eikenprocessierups in de bebouwde kom melden?

Stuur een e-mail voor het melden van nesten in de bebouwde kom. 

Als ik een melding mbt de bebouwde kom doe, hoe lang duurt het dan voor de gemeente wat doet?

De gemeente maakt 1 x per 2 weken een ronde om alle meldingen in de bebouwde kom te controleren en te beoordelen. Vervolgens krijgt het gespecialiseerde bedrijf de opdracht om, waar nodig, de nesten te verwijderen.

Ik heb een nest van de eikenprocessierups in mijn tuin, komt de gemeente dan ook?

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen tuin, uw eigen terrein. De gemeente bestrijdt enkel in de bebouwde kom, in de openbare ruimte. U kunt voor de bestrijding van de rups op uw eigen terrein de hulp inschakelen van een deskundig bedrijf.

Wat kan ik doen om de eikenprocessierups te bestrijden?

U kunt meewerken bij de natuurlijke beheersing. Zo kunt u bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door (een gedeelte van) uw tuin aantrekkelijk te maken voor insecten, vlinders en vogels. Door de bermen langs tuinen, akkers, weilanden en fietspaden niet te maaien. In het voorjaar kunt u nestkastjes voor koolmezen ophangen. Koolmezen eten graag eikenprocessierupsen.

Wilt u aan de slag, kijk dan op deze pagina.

Wanneer begint de preventieve bestrijding?

De preventieve bestrijding in de bebouwde kom vond begin april plaats.

Waaruit bestaat preventieve bestrijding?

Preventieve bestrijding is het bespuiten van eikenbomen als de rupsen nog jong zijn, vóórdat de rups voor de vierde keer vervelt. Met speciale spuitapparatuur worden zogenaamde Nematoden ingezet: aaltjes die leven op rupsen en deze bestrijden.

Wordt het buitengebied meegenomen in de preventieve bestrijding?

Nee, in het buitengebied vindt geen preventieve bestrijding plaats.

Hoe verwijdert de gemeente de nesten van de eikenprocessierupsen?

Nesten worden met industriële zuigers weggezogen. De nesten worden vervolgens afgevoerd en verbrand.

Wat is natuurlijke beheersing?

Bij natuurlijke beheersing kijken we eerst naar de oorzaak van de toename eikenprocessierupsen. Vervolgens kijken we hoe we op een natuurlijke manier verdere groei en verspreiding kunnen tegengaan. Met het vergroten van de biodiversiteit proberen we de natuurlijke balans te herstellen. Daardoor komen er meer vogels en insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Wat doet de gemeente in het kader van natuurlijke beheersing?

De gemeente vergroot de biodiversiteit met:

 • Aangepast maaibeheer van de bermen (minder vaak, slechts een gedeelte maaien, maaisel enige tijd laten liggen)
 • Het inzaaien van bloem- en kruidenrijke bermen en akkerranden.

De gemeente verbetert landschapselementen en kiest bij het planten van bomen vaker voor andere bomen dan eikenbomen. 

Daarnaast heeft de gemeente in 2019 en 2020 nestkastjes voor koolmezen opgehangen. Koolmezen eten graag eikenprocessierupsen. 

Hoe voorkom ik brandhaartjes van de rups?

 • Houd afstand van een besmette boom.
 • Gaat u naar een gebied waar de eikenprocessierups is? Bedek dan uw hals, armen en benen.
 • Raak de rupsen en (oude) nesten niet aan.
 • Vertel aan kinderen waarom zij processierupsen niet moeten aanraken.
 • Voorkom dat uw huisdier de rupsen en (oude) nesten aanraakt

Meer over de eikenprocessierups en gezondheid kunt u lezen in de folder van de GGD

Ik heb last van brandhaartjes, wat nu?

Meestal gaan de klachten vanzelf over. Dit duurt een paar dagen of weken. Heeft u last van erge jeuk? Dan kan een neutrale, verkoelende zalf helpen.

Daarnaast:

 • Trek kleding waarin brandharen zitten voorzichtig uit.
 • Strip de huid zo snel mogelijk met plakband.
 • Spoel de huid en ogen af met lauw water.
 • Probeer niet te krabben of wrijven.

Meer over de eikenprocessierups en gezondheid kunt u lezen in de folder van de GGD.

Mijn huisdier heeft last van de brandhaartjes, wat nu?

Wanneer uw huisdier klachten heeft, neem dan contact op met de dierenarts. Heeft uw huisdier geen klachten, maar denkt u wel dat er brandharen in zijn vacht zitten? Spoel uw huisdier dan af met water om zoveel mogelijk brandharen te verwijderen.

Pagina opties